Aktualności
Warszawa, 11.06.2019r.                      CZY TO MOŻLIWE W PAŃSTWIE PRAWA ABY PONAD POŁOWA WYROKÓW SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH BYŁA NIEZGODNA Z PRAWEM Obywatele do ochrony swych praw mają tylko sądy. W sprawach podatkowych chronić mają ich sądy administracyjne. Każda administracja ma naturalną skłonność do nadużywania swych uprawnień. Aparat podatkowy czyni to poprzez nakładanie wątpliwych lub zupełnie nieistniejących podatków Nakładanie nieistniejących podatków to zwykła grabież. Tym się różni od kradzieży, że legalizowana jest...
Prawie 20 tysięcy osób zostało zmuszonych przez fiskusa do zapłacenia podatku, z którego byli oni zwolnieni. Jedynie nieliczni (mniej niż 100 osób) mogą liczyć na jego zwrot. Pozostali, to ofiary kilkuletniej akceptacji przez sady administracyjne złego stosowania prawa przez fiskusa. Naszym zdaniem nie jest to sytuacja odosobniona. Fundacja Praw Podatnika w Liście Otwartym do Sędziów NSA wskazuje, co jest powodem takiego bezprawia dla tak wielu obywateli i czego w tych okolicznościach należy oczekiwać od Sędziów NSA. W RP prawo i to w sposób poprawny musi...
Przedawnienie w podatkach, w powszechnej opinii, traktowane jest jako „prezent” od państwa dla podatników unikających płacenia należnych podatków. Również w tym złym duchu podjęta została uchwała NSA w dniu 18.03.2019r. o sygn. I FPS 3/18. W państwie normalnym, a w szczególności chcącym uchodzić za nowoczesne, przedawnienie jest przede wszystkim mechanizmem wymuszającym na aparacie podatkowym sprawną i zgodną z prawem weryfikację rozliczeń podatkowych składanych samodzielnie przez podatników. Gdyby przedawnienia nie było to aparat podatkowy mógłby...
Minister Finansów zakazuje podległemu aparatowi karać obywateli za złe prawo podatkowe. To pierwszy krok do przestrzegania zasady o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatników. To początek przestrzegania praw podatników.   Fundacja Praw Podatników [dalej FPP] z dumą ogłasza sukces, oznaczający przełom w stosowaniu prawa w III RP. FPP powstała 20 miesięcy temu na bazie życiowych doświadczeń osób, które na własnej skórze doznały łamania praw podstawowych już w wolnej Polsce po 1989 roku. To łamanie było i jest związane -  mamy...
Warszawa, 30.08.2018 r. Dziękujemy za kontakt. Mamy duże szanse na odzyskanie niesłusznie zapłaconych podatków przez wielu osób, które są „ofiarami ulgi meldunkowej”. Postępowanie mające na celu odzyskanie lub niepłacenie tego podatku poprowadzi jedna z większych Kancelarii prawnych. Kancelaria ta od ponad roku ściśle współpracuje z Fundacją Praw Podatnika. Zaangażowała się min. w wygraną przed sądem karnym sprawę prof. Bolesława Kuca. Aby przystąpić do realizacji: FPP prosi o wypełnienie ANKIETY załączonej do tego listu FPP po...
Warszawa, 30.07.2018 r. Fundacja Praw Podatnika ul. Banderii 4/235 01-164 Warszawa KRS: 0000668908 NARUSZENIA KONSTYTUYCYJNYCH ZASAD PRZY UCHWALANIU I STOSOWANIU PRZEPISÓW O OPODATKOWANIU SPRZEDAŻY MIESZKAŃ NABYTYCH W LATACH 2006-2007. TZW. ULGA MELDUNKOWA ZDEFINIOWANIE ZAGADNIENIA W wypadku, gdy fiskus nakłada na obywatela podatek w wadliwy sposób droga do wykazania błędu fiskusa jest kosztowna, długa, uciążliwa, wymaga dużo zdrowia (zwłaszcza psychicznego) i szczęścia. Dlatego obywatele, a zwłaszcza osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, bardzo...
Warszawa, 23.08.2018 r. POMIMO TEGO, ŻE FISKUS ZAPRZESTAŁ NAKŁADANIA PODATKU NA TZW. ULGOWICZÓW MELDUNKOWYCH, KTÓRZY NIE ZŁOŻYLI KOMPLETNIE NIEPOTRZEBNEGO OŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU, NSA W DNIU 22.08.2018R. WYROKIEM W SPRAWIE II FSK 2356/16 UTRZYMAŁ W MOCY DECYZJĘ NAKŁADAJĄCĄ TAKI NIENALEŻNY PAŃSTWU PODATEK. NSA zgadzając się co do zasady z podatnikiem, że nie powinien płacić tego podatku, ale powołując się na procedurę utrzymał w mocy niekorzystne dla podatnika orzeczenie sądu niższej instancji. Sąd uzasadnił oddalenie skargi kasacyjnej tym, że...
  Adwokat Dariusz Żurawski Marek Isański FUNDACJA PRAW PODATNIKA   Orzecznictwo sądów administracyjnych zmienia się - czyżby  adwokaci o tym nie wiedzieli W Rzeczpospolitej z 29.03.2018 r., w rozmowie przeprowadzonej przez Aleksandrę Tarkę z adwokatem Michałem Kowalskim z kancelarii KNDP, dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym sprzedaży mieszkania lub domu otrzymanego w spadku albo darowiźnie, rozmówca stwierdza, że 19-proc. podatek dochodowy jest płacony od ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości lub kwoty niewiele od niej niższej. Po...
  W dniu 26.02.2018r. w NSA odbyła się Uchwała 7 Sędziów I FPS 5/17 dotycząca wykładni przepisów o przedawnieniu, a mianowicie: czy egzekucja na podstawie niezgodnej z prawem decyzji ostatecznej przerywa bieg przedawnienia Cieszymy się, że uchwała potwierdziła tę oczywistość. Oczekiwaliśmy jednak na potwierdzenie naszego stanowiska, że czynność egzekucyjna prowadzona na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (u.p.e.a.) nie może wpływać na terminy postępowań prowadzonych na podstawie ordynacji podatkowej zmierzających...
Fundacja Praw Podatnika w liście otwartym do Premiera Morawieckiego zwróciła uwagę na rażący problem wszczynania postępowań karnoskarbowych w stosunku do ofiar tak zwanej „ulgi meldunkowej” tuż przed upływem pięcioletniego terminu przedawnienia. Przykładem jest sprawa profesora Bolesława Kuca, w której Fundacja skutecznie wykazała przed sądem karnym, iż nie tylko „oskarżony” jest niewinny, ale, co dużo ważniejsze, że w stosunku do całej grupy podatników – ofiar tzw. „ulgi meldunkowej” bezprawne jest wszczynanie postępowań karnych. W...