Bezczynność i przewlekłość

Obecnie jak organ podatkowy chce, to może prowadzić postępowanie przez wiele lat.

Na przykład złożona przez profesjonalnych pełnomocników skarga na czynności egzekucyjne rozpoznawana była przez 7 lat!!!

Postępowanie to prowadzone było przez organy podatkowe w taki sposób, że nigdy nie było podstaw do złożenia skarg na bezczynność bądź przewlekłość. Bowiem praktyka interpretowania przepisów w tym zakresie jest całkowicie nieprzystająca do rzeczywistości, a w szczególności do ochrony praw podatnika.
Przekaż uwagi na ten temat! SKONTAKTUJ SIĘ