Przedawnienie

Przedawnienie nie jest prezentem dla tych, którym udało się nie zapłacić należnego podatku. Wbrew pozorom przepisy o przedawnieniu skierowane są w pierwszej kolejności do aparatu skarbowego. Przedawnienie jest karą za urzędniczą nieudolność i opieszałość. Ma wymusić, aby należne podatki jak najszybciej wpływały do budżetu. W drugiej dopiero kolejności jej celem jest stabilizacja zadawnionych stosunków zobowiązaniowych.

Skoro w ustawie jest zagwarantowane, że organ ma 5 lat na zakwestionowanie złożonej przez podatnika deklaracji, to nie może to być przepis martwy!!

Organy podatkowe przepisy o przedawnieniu poprawnie stosują jedynie w sytuacji, gdy to one mają ewentualnie zwrócić podatnikowi niesłusznie pobrany podatek. Dotyczy to sytuacji gdy podatnik zwraca się o zwrot nadpłaty. Gdy taki wniosek złożony zostanie po 5 latach od zapłaty nienależnego podatku to organy podatkowe od razu taki wniosek oddalą, powołując się na przedawnienie i w ogóle nie będą analizowały czy jest zasadny. Zupełnie inaczej jest, gdy zbliża się termin przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Obecnie nagminnie – bez najmniejszych podstaw – organy podatkowe, w celu ukrycia własnej opieszałości, łamiąc prawa podatników tuż przed upływem terminu przedawnienia:

– bezzasadnie wszczynają postępowania karnoskarbowe, stawiają całkowicie bezpodstawnie zarzuty karne; dodatkowo brak jest skutecznych środków zwalczania takiego bezprawia urzędniczego;

– wydają świadomie niezgodne z prawem decyzje, jedynie w tym celu, aby na ich podstawie wszcząć egzekucję.

Jedynym celem powyżej opisanego łamania prawa przez aparat skarbowy jest zawieszenie w nieskończoność terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Co powoduje, że postępowanie podatkowe może toczyć się przez wiele kolejnych lat. Narusza to elementarne zasady państwa prawa. Podatnicy nie mogą żyć w niepewności przez całe dziesięciolecia co do poprawności wiele lat wcześniej rozliczeń z fiskusem.
Jeśli uważasz, że zapłaciłeś podatek po okresie przedawnienia.
Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci odzyskać bezprawnie pobrane pieniądze!

Opisz w jaki sposób fiskus przedłużył pięcioletni termin przedawnienia. SKONTAKTUJ SIĘ