12 czerwca 2019r.
Wstępna analiza ilości niezgodnych z prawem orzeczeń NSA
Warszawa, 11.06.2019r.                      CZY TO MOŻLIWE W PAŃSTWIE PRAWA ABY PONAD POŁOWA WYROKÓW SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH BYŁA NIEZGODNA Z PRAWEM Obywatele do ochrony swych praw mają tylko sądy. W sprawach podatkowych chronić mają ich sądy administracyjne. Każda administracja ma naturalną skłonność do nadużywania swych uprawnień. Aparat podatkowy czyni to poprzez nakładanie wątpliwych lub zupełnie nieistniejących podatków Nakładanie nieistniejących podatków to zwykła grabież. Tym się różni od kradzieży, że legalizowana jest...
Aktualności
Warszawa, 11.06.2019r.                      CZY TO MOŻLIWE W PAŃSTWIE PRAWA ABY PONAD POŁOWA WYROKÓW SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH BYŁA NIEZGODNA Z PRAWEM Obywatele do ochrony swych praw mają tylko sądy. W sprawach podatkowych chronić mają ich sądy administracyjne. Każda administracja ma naturalną skłonność do nadużywania swych uprawnień. Aparat podatkowy czyni to poprzez nakładanie wątpliwych lub zupełnie nieistniejących podatków Nakładanie nieistniejących podatków to zwykła grabież. Tym się różni od kradzieży, że legalizowana jest...
Prawie 20 tysięcy osób zostało zmuszonych przez fiskusa do zapłacenia podatku, z którego byli oni zwolnieni. Jedynie nieliczni (mniej niż 100 osób) mogą liczyć na jego zwrot. Pozostali, to ofiary kilkuletniej akceptacji przez sady administracyjne złego stosowania prawa przez fiskusa. Naszym zdaniem nie jest to sytuacja odosobniona. Fundacja Praw Podatnika w Liście Otwartym do Sędziów NSA wskazuje, co jest powodem takiego bezprawia dla tak wielu obywateli i czego w tych okolicznościach należy oczekiwać od Sędziów NSA. W RP prawo i to w sposób poprawny musi...
Przedawnienie w podatkach, w powszechnej opinii, traktowane jest jako „prezent” od państwa dla podatników unikających płacenia należnych podatków. Również w tym złym duchu podjęta została uchwała NSA w dniu 18.03.2019r. o sygn. I FPS 3/18. W państwie normalnym, a w szczególności chcącym uchodzić za nowoczesne, przedawnienie jest przede wszystkim mechanizmem wymuszającym na aparacie podatkowym sprawną i zgodną z prawem weryfikację rozliczeń podatkowych składanych samodzielnie przez podatników. Gdyby przedawnienia nie było to aparat podatkowy mógłby...
Minister Finansów zakazuje podległemu aparatowi karać obywateli za złe prawo podatkowe. To pierwszy krok do przestrzegania zasady o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatników. To początek przestrzegania praw podatników.   Fundacja Praw Podatników [dalej FPP] z dumą ogłasza sukces, oznaczający przełom w stosowaniu prawa w III RP. FPP powstała 20 miesięcy temu na bazie życiowych doświadczeń osób, które na własnej skórze doznały łamania praw podstawowych już w wolnej Polsce po 1989 roku. To łamanie było i jest związane -  mamy...
Szybki Kontakt
Social Media
Wspomóż fundację
1. Dotacja
2. Wolontariat
3. Współpraca Więcej informacji
Partnerzy