17 listopada 2018r.
Minister Finansów zakazuje podległemu aparatowi…
Minister Finansów zakazuje podległemu aparatowi karać obywateli za złe prawo podatkowe. To pierwszy krok do przestrzegania zasady o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatników. To początek przestrzegania praw podatników.   Fundacja Praw Podatników [dalej FPP] z dumą ogłasza sukces, oznaczający przełom w stosowaniu prawa w III RP. FPP powstała 20 miesięcy temu na bazie życiowych doświadczeń osób, które na własnej skórze doznały łamania praw podstawowych już w wolnej Polsce po 1989 roku. To łamanie było i jest związane -  mamy...
Aktualności
Minister Finansów zakazuje podległemu aparatowi karać obywateli za złe prawo podatkowe. To pierwszy krok do przestrzegania zasady o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatników. To początek przestrzegania praw podatników.   Fundacja Praw Podatników [dalej FPP] z dumą ogłasza sukces, oznaczający przełom w stosowaniu prawa w III RP. FPP powstała 20 miesięcy temu na bazie życiowych doświadczeń osób, które na własnej skórze doznały łamania praw podstawowych już w wolnej Polsce po 1989 roku. To łamanie było i jest związane -  mamy...
Warszawa, 30.08.2018 r. Dziękujemy za kontakt. Mamy duże szanse na odzyskanie niesłusznie zapłaconych podatków przez wielu osób, które są „ofiarami ulgi meldunkowej”. Postępowanie mające na celu odzyskanie lub niepłacenie tego podatku poprowadzi jedna z większych Kancelarii prawnych. Kancelaria ta od ponad roku ściśle współpracuje z Fundacją Praw Podatnika. Zaangażowała się min. w wygraną przed sądem karnym sprawę prof. Bolesława Kuca. Aby przystąpić do realizacji: FPP prosi o wypełnienie ANKIETY załączonej do tego listu FPP po...
Warszawa, 30.07.2018 r. Fundacja Praw Podatnika ul. Banderii 4/235 01-164 Warszawa KRS: 0000668908 NARUSZENIA KONSTYTUYCYJNYCH ZASAD PRZY UCHWALANIU I STOSOWANIU PRZEPISÓW O OPODATKOWANIU SPRZEDAŻY MIESZKAŃ NABYTYCH W LATACH 2006-2007. TZW. ULGA MELDUNKOWA ZDEFINIOWANIE ZAGADNIENIA W wypadku, gdy fiskus nakłada na obywatela podatek w wadliwy sposób droga do wykazania błędu fiskusa jest kosztowna, długa, uciążliwa, wymaga dużo zdrowia (zwłaszcza psychicznego) i szczęścia. Dlatego obywatele, a zwłaszcza osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, bardzo...
Warszawa, 23.08.2018 r. POMIMO TEGO, ŻE FISKUS ZAPRZESTAŁ NAKŁADANIA PODATKU NA TZW. ULGOWICZÓW MELDUNKOWYCH, KTÓRZY NIE ZŁOŻYLI KOMPLETNIE NIEPOTRZEBNEGO OŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU, NSA W DNIU 22.08.2018R. WYROKIEM W SPRAWIE II FSK 2356/16 UTRZYMAŁ W MOCY DECYZJĘ NAKŁADAJĄCĄ TAKI NIENALEŻNY PAŃSTWU PODATEK. NSA zgadzając się co do zasady z podatnikiem, że nie powinien płacić tego podatku, ale powołując się na procedurę utrzymał w mocy niekorzystne dla podatnika orzeczenie sądu niższej instancji. Sąd uzasadnił oddalenie skargi kasacyjnej tym, że...
Szybki Kontakt
Social Media
Wspomóż fundację
1. Dotacja
2. Wolontariat
3. Współpraca Więcej informacji
Partnerzy