Koszty i opłaty sądowe

Zmiana przepisów o kosztach sądowych w postępowaniu administracyjnym.

Przepisy, które obciążają kosztami sądowymi podatnika, który zaskarżył niezgodną z prawem decyzję podatkową, łamią w sposób oczywisty nie tylko elementarne poczucie sprawiedliwości, ale i podstawowe prawa podatnika.

Najlepszym przykładem jest obciążanie kosztami sądowymi podatnika w sytuacji, gdy sąd pierwszej instancji poprawnie uwzględnił skargę podatnika, ale błędnie uzasadnił rozstrzygnięcie, co było podstawą skutecznej skargi kasacyjnej organu podatkowego. W efekcie podatnik wygra sprawę, ale zostanie obciążony kosztami z powodu błędu sądu pierwszej instancji.

Wątpliwości budzi również pobieranie wpisu stosunkowego od skarg podatników. Po pierwsze sąd administracyjny jest sądem kasatoryjnym. Bada jedynie zgodność z prawem zaskarżonego rozstrzygnięcia. Po drugie w istocie to organ decyduje o prawie podatnika do sądu. Im wyższa kwota w decyzji tym wyższy wpis, który zwracany jest bez oprocentowania. A sprawa w sądzie może trwać wiele lat.

Wydaje się, że powinny być wpisy stałe.
Przekaż uwagi na ten temat! SKONTAKTUJ SIĘ