Afera podatkowa – Ulga meldunkowa zaczynamy walkę o odzyskanie zagrabionych pieniędzy!

Warszawa, 30.08.2018 r.

Dziękujemy za kontakt.

Mamy duże szanse na odzyskanie niesłusznie zapłaconych podatków przez wielu osób, które są „ofiarami ulgi meldunkowej”.

Postępowanie mające na celu odzyskanie lub niepłacenie tego podatku poprowadzi jedna z większych Kancelarii prawnych. Kancelaria ta od ponad roku ściśle współpracuje z Fundacją Praw Podatnika. Zaangażowała się min. w wygraną przed sądem karnym sprawę prof. Bolesława Kuca.

Aby przystąpić do realizacji:

  1. FPP prosi o wypełnienie ANKIETY załączonej do tego listu

  2. FPP po otrzymaniu ANKIETY i jej analizie prześle bezzwłocznie sprawę do Kancelarii proponując „ścieżkę” działania w sprawie

  3. Kancelaria przesyła następnie do Ulgowicza komplet dokumentów: umowę pomiędzy Ulgowiczem a Kancelarią wraz z pełnomocnictwem dla Kancelarii oraz wykaz dokumentów postępowania podatkowego i ew. sądowego, których kopie Ulgowicz ma przesłać do Kancelarii

  4. Ulgowicz przesyła na adres Kancelarii podpisane 2 egzemplarze umowy, przesyła na rachunek Kancelarii 100 zł. i wszystkie dokumenty dotyczące sprawy

  5. Kancelaria odsyła podpisaną umowę i bezzwłocznie podejmuje działania merytoryczne;

  6. Kancelaria regularnie informuje każdego Ulgowicza o stanie sprawy, a w tym o podjętych działaniach

  7. Po odzyskaniu pieniędzy Ulgowicz przelewa na konto Kancelarii kwotę wynikającą z zawartej umowy.

  8. Ulgowicz może dokonywać dobrowolnych wpłat na konto FPP w dowolnym momencie. Nr konta na stronie Fundacji.

Ankieta do pobrania: POBIERZ