Zabezpieczenie

Obecnie trwać może ono w nieskończoność i co więcej kwoty nienależnie zabezpieczone zwracane są bez oprocentowania.

„Umiejętne” stosowanie tej instytucji pozwala organom podatkowym w tzw. majestacie prawa zniszczyć dowolną firmę. Każda firma zaprzestanie działalności w sytuacji, gdy na przykład na okres 5 lat zajęty zostanie cały jej majątek wraz z rachunkami bankowymi. Oczywiście organ podatkowy może zabezpieczyć majątek podatnika jeśli są do tego uzasadnione podstawy, ale zabezpieczenie musi trwać krótko. Organ podatkowy musi bezzwłocznie wydać decyzję podatkową potwierdzającą zasadność dokonanego zabezpieczenia. Tak, aby nie pozbawiać podatnika prawa do kontroli sądowej.

Aby nie były łamane prawa podatników musi być ograniczenie czasowe trwania zabezpieczenia i nietrafione (niezasadne) kwoty zabezpieczone muszą być zwracane z oprocentowaniem takim, jakie jest stosowane do zwrotu nadpłat.
Przekaż uwagi na ten temat! SKONTAKTUJ SIĘ