Reforma Postępowania administracyjnego

Reforma Postępowania administracyjnego po uchyleniu decyzji przez sąd.

Tu najlepiej widać, że ustawodawca urzędnika traktuje jak byt idealny. Czyli ustawodawca był pewien, że urzędnik po uchyleniu przez sąd decyzji, bezzwłocznie wyda poprawne rozstrzygnięcie. Podczas gdy urzędnik traktuje taką sytuację, jako nową sprawę, a nie jak wykonywanie wyroku.
Przekaż uwagi na ten temat! SKONTAKTUJ SIĘ