PRZYWRÓCIĆ PRZEDAWNIENIE

PRZYWRÓCIĆ PRZEDAWNIENIE!

Sala 130 Uczelnia Łazarskiego, 24.05.2017r.

Pierwsze Seminarium Obywatelsko-Prawnicze

Pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

                   

Plan seminarium

 

Godzina 10.00

Otwarcie – Dziekan Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego Doktor Mieczysław Błoński

Przywitanie gości i przedstawienie Fundacji – Prezes FPP Marek Isański   

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich


Godzina 10.20 Panel I

Co to jest przedawnienie, po co jest? Kto i jak je zniszczył?

Paneliści: Profesor Teresa Dębowska-Romanowska, Profesor Hubert Izdebski, Profesor Ryszard Piotrowski, Doktor Tomasz Nowak, Mecenas Bogumił Wolniewicz

Moderator: Profesor Robert Gwiazdowski


 Godzina 11.45 Panel II

Konsekwencje zniszczenia instytucji przedawnienia oraz propozycje konkretnych działań, aby skutecznie przywracać przedawnienie – wnioski do NSA o podjęcie uchwał.

Paneliści: Docent Hanna Gajewska-Kraczkowska, Doktor Magdalena Błaszczyk, Mecenas Renata Dłuska, Mecenas Dariusz Wasylkowski, Mecenas Grzegorz Flisiak, Mecenas Jolanta Gorąca

Moderator: Prof. Robert Gwiazdowski


Godzina 13.30

Podsumowanie seminarium, skierowanie propozycji pytań prawnych do Rzecznika Praw Obywatelskich celem ich opracowania oraz złożenia wniosków o uchwały NSA. – Prezes FPP Marek Isański.

 

Patronat medialny: